Latest Entry

No. Kata Bahasa Kata Dasar
28717 pring Jawa bambu
28716 buluh Kerinci bambu
28715 didil Kerinci Hilir gurau
28714 gunyeh, bgerah Kerinci gurau
28713 delok Jawa tengok
28712 nino Kerinci Hilir nenek
28711 mengko Jawa nanti
28710 tentra Kerinci tentara
28709 mbah Jawa kakek
28708 datuk Minang kakek
28707 datuk Melayu kakek
28706 datung Kerinci kakek
28705 mamok Kerinci paman
28704 golek Jawa cari
28703 asruk Sunda cari
28702 butut Sunda robek
28701 kijeng Jawa nisan
28700 paesan Sunda nisan
28699 kapok Jawa jera
28698 kapok Sunda jera
28697 tau Jawa pernah
28696 kantos Sunda pernah
28695 kamalir Sunda selokan
28694 kaluman Sunda kesal
28693 kalapa Sunda kelapa